Yanbian Fude 2017

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Dong Jialin
00
2. Valdet Rama
00
3. Yang Ailong
-01
4. Jin Hongyu
-01
5. Akbar Ahmetjan
-01
6. Seung-Dae Kim
-02
7. Jin Xian
-02
8. Pei Yuwen
-02
9. Yin Changji
-02
10. Il-Soo Hwang
-03
11. Li Hao
-03
12. Sun Jun
-03
13. Jin Chengjun
-04
14. Nikola Petkovic
-05
15. Jiang Hongquan
-05
16. Han Qingsong
-05
17. Li Long
-05
18. Li Haojie
-06
19. Bit-Garam Yoon
-07
20. Richard Guzmics
-08
21. Wu Yongchun
-08
22. Jiang Weipeng
-09
23. Cui Ren
-09
24. Han Guanghui
-09
25. Jin Bo
-09
26. Piao Shihao
-09
27. Chi Zhongguo
-11
28. Bubacarr Trawally
-11
29. Tian Yinong
-11
30. Chi Wenyi
-12
  
1. Chi Zhongguo
2160
2. Chi Wenyi
2070
3. Bubacarr Trawally
1996
4. Piao Shihao
1796
5. Tian Yinong
1723
6. Jiang Weipeng
1708
7. Han Guanghui
1539
8. Richard Guzmics
1389
9. Jin Bo
1384
10. Wu Yongchun
1271
11. Bit-Garam Yoon
1071
12. Pei Yuwen
0810
13. Nikola Petkovic
0749
14. Sun Jun
0694
15. Han Qingsong
0586
16. Seung-Dae Kim
0522
17. Il-Soo Hwang
0517
18. Li Long
0482
19. Cui Ren
0462
20. Li Haojie
0452
21. Jiang Hongquan
0431
22. Valdet Rama
0238
23. Dong Jialin
0180
24. Jin Hongyu
0169
25. Li Hao
0133
26. Jin Chengjun
0078
27. Yin Changji
0059
28. Jin Xian
0038
29. Akbar Ahmetjan
0028
30. Yang Ailong
0017
  
1. Chi Zhongguo
24
2. Chi Wenyi
23
3. Bubacarr Trawally
23
4. Jin Bo
22
5. Tian Yinong
22
6. Piao Shihao
20
7. Jiang Weipeng
20
8. Han Guanghui
18
9. Wu Yongchun
17
10. Li Long
16
11. Richard Guzmics
16
12. Cui Ren
15
13. Li Haojie
13
14. Bit-Garam Yoon
12
15. Sun Jun
10
16. Pei Yuwen
09
17. Nikola Petkovic
09
18. Han Qingsong
07
19. Jiang Hongquan
07
20. Seung-Dae Kim
06
21. Il-Soo Hwang
06
22. Jin Chengjun
05
23. Yin Changji
05
24. Li Hao
05
25. Jin Hongyu
03
26. Valdet Rama
03
27. Akbar Ahmetjan
02
28. Jin Xian
02
29. Dong Jialin
02
30. Yang Ailong
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Bubacarr Trawally
11
2. Bit-Garam Yoon
03
3. Jin Bo
02
4. Sun Jun
01
5. Chi Zhongguo
01
6. Richard Guzmics
01
7. Seung-Dae Kim
01
8. Il-Soo Hwang
01
  
1. Tian Yinong
06
2. Chi Zhongguo
06
3. Piao Shihao
04
4. Richard Guzmics
04
5. Jin Chengjun
02
6. Han Qingsong
02
7. Wu Yongchun
02
8. Bubacarr Trawally
02
9. Jiang Weipeng
02
10. Pei Yuwen
01
11. Jin Bo
01
12. Li Haojie
01
13. Han Guanghui
01
14. Dong Jialin
01
15. Bit-Garam Yoon
01
  
   
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Pei Yuwen
1985
2. Nikola Petkovic
1986
3. Il-Soo Hwang
1987
4. Valdet Rama
1987
5. Richard Guzmics
1987
6. Jiang Hongquan
1987
7. Han Qingsong
1987
8. Han Guanghui
1988
9. Chi Wenyi
1988
10. Chi Zhongguo
1989
11. Cui Ren
1989
12. Jin Hongyu
1989
13. Wu Yongchun
1989
14. Bit-Garam Yoon
1990
15. Seung-Dae Kim
1991
16. Tian Yinong
1991
17. Piao Shihao
1991
18. Jin Xian
1991
19. Li Hao
1992
20. Jiang Weipeng
1993
21. Dong Jialin
1993
22. Li Haojie
1993
23. Jin Bo
1993
24. Sun Jun
1993
25. Akbar Ahmetjan
1993
26. Bubacarr Trawally
1994
27. Yang Ailong
1995
28. Yin Changji
1995
29. Jin Chengjun
1997
30. Li Long
1998
  
1. Yang Ailong
-27
2. Akbar Ahmetjan
-24
3. Dong Jialin
-22
4. Jin Xian
-21
5. Jin Hongyu
-20
6. Valdet Rama
-20
7. Yin Changji
-18
8. Li Hao
-14
9. Jin Chengjun
-13
10. Seung-Dae Kim
-10
11. Il-Soo Hwang
-07
12. Jiang Hongquan
-06
13. Pei Yuwen
-04
14. Sun Jun
-02
15. Li Haojie
-02
16. Li Long
-01
17. Nikola Petkovic
01
18. Han Qingsong
01
19. Cui Ren
04
20. Bit-Garam Yoon
08
21. Wu Yongchun
11
22. Richard Guzmics
12
23. Jiang Weipeng
16
24. Jin Bo
16
25. Han Guanghui
17
26. Piao Shihao
22
27. Tian Yinong
24
28. Bubacarr Trawally
25
29. Chi Zhongguo
26
30. Chi Wenyi
28
  
1. Bubacarr Trawally
23
2. Jin Bo
14
3. Jiang Weipeng
14
4. Piao Shihao
13
5. Li Long
12
6. Tian Yinong
11
7. Sun Jun
10
8. Chi Zhongguo
09
9. Chi Wenyi
07
10. Jin Chengjun
03
11. Wu Yongchun
03
12. Bit-Garam Yoon
03
13. Li Haojie
02
14. Yin Changji
01
15. Han Guanghui
01
16. Seung-Dae Kim
-01
17. Dong Jialin
-02
18. Richard Guzmics
-03
19. Yang Ailong
-03
20. Akbar Ahmetjan
-04
21. Li Hao
-06
22. Cui Ren
-08
23. Han Qingsong
-08
24. Jin Xian
-10
25. Nikola Petkovic
-11
26. Pei Yuwen
-11
27. Jin Hongyu
-12
28. Il-Soo Hwang
-14
29. Jiang Hongquan
-15
30. Valdet Rama
-18
 


lotyh.com
Newspapers Germany TV Saudi Arabia TV Korea TV Gambia


Kaizer Chiefs News Real Madrid News Orlando Pirates News Mamelodi Sundowns News


Algeria Biombo Sodrazica Omaheke


Cierny Balog
Slovakia
Berlin, Weihnachtsmarkt Gendarmenmarkt
Germany
Berlin, Pergamon Museum
Germany
Wien, Christkindlmarkt
Austria
Trakai, Island Castle
Lithuania
Funchal, Praia Formosa
Madeira
Sevilla, Metropol Parasol
Spain
Humenne
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio